برازش گاوسی چرخیده شده دوبعدی

عنوان انگلیسی: ۲D Rotated Gaussian Fitزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۲کلید واژه ها:۲d gaussianCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittingimage processingrotated 2d gaussiansurface fittingاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

رسم یک سطح از داده های X-Y-Z در ۳D

عنوان انگلیسی: Plot a surface through X-Y-Z data in 3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۹کلید واژه ها:۳d datacolormapCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationmeshgridsurftriscatteredinterpxyzاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

برازش پتانسیل هارمونیک

عنوان انگلیسی: Fitting Harmonic Potentialزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۲کلید واژه ها:fittingharmonic oscillatorOscillatorاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازبرازش پتانسیل هارمونیکFitting Harmonic Potential فرم Read More →

فایل های نسخه نمایشی برای (متلب برای کاربران اکسل) کنفرانس آنلاین

عنوان انگلیسی: Demo files for (MATLAB for Excel Users) webinarزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۳کلید واژه ها:Curve FittingData AnalysisdemoenergyexcelforecastingFunction ApproximationFunction Fittingmathworkssurface fittingwebinarاستنباط آماریانالیز عددیبرازش Read More →