تبدیل یک آرایه منطقی سه بعدی به یک سطح STL مش

عنوان انگلیسی: Converting a 3D logical array into an STL surface meshزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۶کلید واژه ها:۳dcadconvertdata exportelementmeshstlvoxelVoxelizeپیکسلجزئی سازیجزئیاتساختارعنصرواکسلوکسلوکسل پراکندهوکسل کردنتبدیل یک Read More →

تابع وارد کردن سریع STL

عنوان انگلیسی: Fast STL import functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۴کلید واژه ها:۳dAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecadgeometrygraphicsimagemathematicsmodelmodel importmodelingshapestlstl importsurfacetriangleسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

واکسل کردن مش

عنوان انگلیسی: Mesh voxelisationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۲۹کلید واژه ها:۳dcaddata importelementmeshpatchpolygonregion growingstlvoxelvoxeliseVoxelizeپیکسلجزئی سازیجزئیاتساختارعنصرواکسلوکسلوکسل پراکندهوکسل کردنواکسل کردن مشMesh voxelisation فرم عضویت در خبرنامه کدسرا Read More →

مبدل انواع C و C++ و متلب

عنوان انگلیسی: C and C++ and Matlab types convertorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۲کلید واژه ها:C#engineexternal interfaceExternal Interface in MATLABInterface in MATLABiteratormexmxarrayopencvاینترفیس خارجیاینترفیس خارجی Read More →