جعبه ابزار آمار دایره ای (آمار جهتدار)

عنوان انگلیسی: Circular Statistics Toolbox (Directional Statistics)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۱۴کلید واژه ها:angangularanovacirclecircularcircular statisticcircular statisticsData AnalysisData Miningdirectional statisticspick of the weekpotwprobabilityrayleighstatisticswatsonwilliamsآمارآمار توصیفیآنالیز دادهآنالیز Read More →

آزمون درستی ARFIMA(p,d,q)

عنوان انگلیسی: ARFIMA(p,d,q) goodness-of-fit testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۹کلید واژه ها:arfimaEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineeriglong memoryshort memorystatisticsاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی مالیآزمون درستی Read More →

تست های کای اسکور

عنوان انگلیسی: Chi-square testsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxlog likelihoodmonte carlopearsonread cressiesmall samplestatisticsunbalanced dataاطلاعات زیستیالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیبیوانفورماتیکتحلیل Read More →

ریاضیات ؟ با استفاده از MATLAB 7

عنوان انگلیسی: Alternative Mathematics using MATLAB 7زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۹۷کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلalgebraCurve FittingdifferentialDifferential EquationFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier TransformFunction Read More →