اسیلاتور فنری جرمی – GUI نمایشی

عنوان انگلیسی: Mass Spring Oscillator Animated GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۰۹کلید واژه ها:massspring oscillator mass spring three masses four springs expmOscillatorاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج Read More →

فوتبال روباتها — تمرینی برای فراگیری ویژگی های کلیدی سیمولینک

عنوان انگلیسی: Robot Soccer — An Exercise in Learning the Key Features of Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۳۶۶کلید واژه ها:۳danimationballcollaborativecompetitioncontrolfinefootballgameGame TheoryhockeyiceintroductionmachinemultagentmultiplerobocuprobotRobot SoccerroboticssimulatorsimulinksoccerstateState FlowStateflowtheoryTypes Read More →

فنر هیدرولیکی

عنوان انگلیسی: Hydraulic Springزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecontrol designسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

الگوریتم جستجوی فاخته (CS)

عنوان انگلیسی: Cuckoo Search (CS) Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۵۳۲کلید واژه ها:Approximation AlgorithmsClassificationclusteringcontrol designData MiningdeDifferential Evolutionevolutionary algorithmsfinanceFinancial Engineeringglobal optimizationGraph algorithmshello sirhello sir i Read More →

اسیلاتور ؟

عنوان انگلیسی: Mass-Spring Oscillatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۵۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsmassmathematicsodeode45Oscillatorspringاسیلاتوربرقجریان متناوبحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل Read More →

GUI برای رسم پاسخ یک سیستم تعدیل کننده جرم فنر

عنوان انگلیسی: GUI to plot response of a ‘spring mass damper’ systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۹کلید واژه ها:damperdampingdynamicsfiguregraphical user interfaceguiguidemassmechanicalnatural frequencyoverdampedplotspringsystem dynamicsunderdampedvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل Read More →

فنر هیدرولیکی

عنوان انگلیسی: Hydraulic Springزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۷کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecontrol designسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →