ماکسیمم و مینیمم محلی اسپیلاین pp

عنوان انگلیسی: Local maxima and minima of a pp splineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۰کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasemathematicsmaximaminimasplineانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

کاربردهای درون یابی

عنوان انگلیسی: Interpolation Utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۶۸کلید واژه ها:akima، barycentric، بزیر، پیچیدگی، کسینوس، مکعب، پیچیدگی مکعب، درون مکعب، DCT، تفاوت، تقسیم، تفاوت، Read More →

اسپلاین پایه N-بعدی

عنوان انگلیسی: N-Dimensional BSplinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۸کلید واژه ها:approximationbsplinescomputervisionconstruct coefficientsGrid computingimageprocessinginterpolationMIMDndimensionalParallel ComputingSIMDsplineunserپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش خوشه Read More →

شبکه تابع پایه شعاعی

عنوان انگلیسی: Radial Basis Function Networkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۵۵کلید واژه ها:approximateintegralinterpolationline integralmathematicspolyharmonic splineRadial Basis Functionradial basis function networkRadial-Basis FunctionsRBFrbf for surensplineتخمین تابعتوابع Read More →

منحنی بازده اسپیلاین مکعبی طبیعی

عنوان انگلیسی: Natural Cubic Splines Yield Curveزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۱کلید واژه ها:Curve FittingfinanceFunction ApproximationFunction Fittingnatural cubic splineseed pointsstatisticsyield curvezero yield curveاستنباط آماریانالیز Read More →

مدل سازی تغییرات شکل قلب انسان در طول چرخه قلبی

عنوان انگلیسی: Model Human Heart Shape Variation During Cardiac Cycleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۷کلید واژه ها:Biomedical EngineeringepicardiumMagnetic Resonance ImagingmedicalMRIspline surfacevisualizationام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی Read More →