آنالیز شاخص تصویر فراطیفی

عنوان انگلیسی: Hyperspectral Image Index Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۴کلید واژه ها:Entropyergashyperspectral image analysisimage comparisonimage indicesindexinformation theoryrasermseSpreadsheetSPSSآنتروپیاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتجدولجدول Read More →

M-file برای تحلیل طیفی صدا

عنوان انگلیسی: M- file for Audio spectral analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۴کلید واژه ها:audio signalautomationchemistryControl SystemsControl theoryfourier spectral powerphysicssound analysissound cardSystems theoryاتوماسیونسیستم های Read More →

فیلتر تمایز و ملایم سازی Savitzky-Golay

عنوان انگلیسی: ۲D and 3D Spectra of Savitzky-Golay Smoothing and Differentiation Filtersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۸کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilter analysisFilter Read More →

روتین های طیف نگاری با رزولوشن بالا

عنوان انگلیسی: High resolution spectrographic routinesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۹کلید واژه ها:analysisFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformpower spectrumreassigned spectrogramspectral analysisspectrogramآنالیز فوریهتبدیل فوریهتبدیل فوریه Read More →

پاسخ FIR قابل ویرایش

عنوان انگلیسی: editable FIR responseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۱۰کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاeditablefilter analysisFilter Designfirguimanualresponsesignal processinsignal processingspectral curveپردازش سیگنالسیگنال ها و Read More →

مشتق فوریه

عنوان انگلیسی: Fourier derivativeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationFast Foureir TransformFourier AnalysisFourier SeriesFourier Transformnumerical differentiationodePartial Differential EquationPDEspectral methodsآنالیز Read More →