نتایج جستجو برای «spectral»

تعداد کلیک: 1072
عنوان انگلیسی: Laguerre spectral_pseudospectral library
لینک: http://codesara.ir/content/m1263357-laguerre-spectral-pseudospectral-library
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1263357
تعداد کلیک: 1411
عنوان انگلیسی: M- file for Audio spectral analysis
لینک: http://codesara.ir/content/m1154784-m-file-for-audio-spectral-analysis
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1154784
تعداد کلیک: 694
عنوان انگلیسی: 2D and 3D Spectra of Savitzky-Golay Smoothing and Differentiation Filters
لینک: http://codesara.ir/content/m1364007-2d-and-3d-spectra-of-savitzky-golay-smoothing-and-differentiation-filters
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1364007
تعداد کلیک: 2236
عنوان انگلیسی: Equalizer
لینک: http://codesara.ir/content/m1206590-equalizer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1206590
تعداد کلیک: 822
عنوان انگلیسی: ChebyshevTools
لینک: http://codesara.ir/content/m1256536-chebyshevtools
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1256536
تعداد کلیک: 3704
عنوان انگلیسی: Audio Noise Suppressor
لینک: http://codesara.ir/content/m1276445-audio-noise-suppressor
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1276445

Classification of Hyperspectral and Multispectral Images by Using Fractal Dimension of Spectral Response Curve