آرایه‌های اسپارس N-بعدی

عنوان انگلیسی: N-dimensional sparse arraysزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۴۵کلید واژه ها:circularDigital Image Processingedge detectionimage processingmatrixmultidimensionalndimensionaloopreshapesparsesparse arraytensorاستخراج لبهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبپردازش تصویر دیجیتالتشخصی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:فیلترهای اطلاعاتی بیزی پراکنده برای مکان یابی و نقشه سازی

عنوان انگلیسی: Thesis:”Sparse Bayesian Information Filters for Localization and Mapping”تعداد کلیک: ۵۷۸۴کلید واژه ها:MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGYThesisپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی اقیانوسدانلود Read More →

مثال ساده تشخیص فشردگی

عنوان انگلیسی: Compressive Sensing Simple Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۶۴کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABcompressive sensingData Compressionl1 magicl1 minimizationl1 normالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده Read More →

ARTMAP فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy ARTMAPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۴۳کلید واژه ها:Adaptive resonance theoryartARTMAPARTMAP فازیbiologically inspired learningcns technology labCrossoverdemoFuzzy ARTMAPfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxgenetic algorithmmodelingmutationneural networksآرت Read More →

CONFIGR (کانتور شکل و زمینه)

عنوان انگلیسی: CONFIGR (Contour Figure and Ground)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۳۷کلید واژه ها:machine learningneural networkآموزش شبکه عصبیپرسپترون چند لایهخوشه بندیداده کاویساختار شبکه عصبیشبکه Read More →

Image Denoising with Parametric Wavelet Dictionary

عنوان انگلیسی: Image Denoising with Parametric Wavelet Dictionaryتعداد کلیک: ۹۴۳کلید واژه ها:Bspline waveletEquiangular Tight Framegenetic algorithmimage denoisingImage Denoising with Parametric Wavelet DictionaryImage Denoising with Parametric Read More →

الگوریتم پیشرفته کوتاهترین مسیر دیکسترا

عنوان انگلیسی: Advanced Dijkstra’s Minimum Path Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۹۵کلید واژه ها:Bellmandijkstradynamic programmingmarkov decision processminimum costOptimal Controlset coveringshortest distanceshortest pathالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم Read More →