تساوی Maximum Likelihood برای سیستم های STBC-MIMO

عنوان انگلیسی: Maximum Likelihood equalization for STBC-MIMO systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۳۷کلید واژه ها:communicationCommunicaton SystemCryptographyDecodingDecryptionequalisationequalizationlikelihoodmaximumMIMOoptimalspace time codingstbcwirelessبازسازی دادهبازسازی داده های رمز شدهبازگشایی رمزتحلیل Read More →

“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”

عنوان انگلیسی: “Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation”تعداد کلیک: ۱۶۵۵کلید واژه ها:Five-Leg InverterIndirect Matrix ConverterNine-Switch Invertersvm“Single-Input-Dual-Output Matrix Converters and Space Vector Modulation””Single-Input-Dual-Output Matrix Converters Read More →