صدای پیوسته و تجزیه و تحلیل ارتعاشات

عنوان انگلیسی: Continuous Sound and Vibration Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۸۸کلید واژه ها:dsphand armleqlevelnoisepeaksoundvibrationvibrationswhole bodyارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانصدای پیوسته و تجزیه Read More →

صدا در متلب – مثال کد

عنوان انگلیسی: MATLAB sound – code exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۹کلید واژه ها:audio processingdaqDAQ Carddata acquisitionmeasurementsignal processingsoundsound matlab audio acquisition exampleVideo Processingاندازه گیریاندازه Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تکامل همگن کنترل کننده های عصبی برای یک گروه از ربات های ناهمگن: حرکت هماهنگ، همکاری، و ارتباطات

عنوان انگلیسی: Thesis:Evolving homogeneous neuro-controllers for a group of heterogeneous robots: coordinated motion, cooperation, and communicationتعداد کلیک: ۱۰۴۵کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی Read More →

ماشین کارائوکه بر پایه DSK

عنوان انگلیسی: ۶۷۱۳ DSK based Karaoke Machineزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۰۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۶۷۱۳۶۷۱۳dskCommunicaton SystemDigital Signal ProcessingdspFilter Designhardware targetskaraokesignal processingپردازش Read More →

شبیه سازی پرواز یک بوئینگ ۷۴۷ با استفاده از متلب — اثر لرزشی دوربین، اثر صدا

عنوان انگلیسی: Fly a 747 with MATLAB — Shaky Camera Effect, Sound Effectزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۸۱کلید واژه ها:۳dAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftanimationcameraeffectsflyrealisticrealityshakysimulationsimulinksoundvirtualسیستم های Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:کنترل های عصبی تکامل یافته همگن برای روباتها با قابلیت های مختلف حسی: حرکت هماهنگ و همکاری

عنوان انگلیسی: Thesis:Evolved homogeneous neuro-controllers for robots with different sensory capabilities: coordinated motion and cooperationتعداد کلیک: ۸۷۰کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود Read More →