نتایج جستجو برای «smart grid»

عنوان انگلیسی: The Management of Distributed Energy Resources for Voltage Contr ol in Smart Grids
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-367
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-367
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2435/icee2012-4.html
تعداد کلیک: 1963
عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Loadflow
لینک: http://codesara.ir/content/m1549136-newton-raphson-loadflow
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1549136
عنوان انگلیسی: بررسي پايلوت اجرا شدة طرح فهام با استفاده از بستر ارتباطي PLC در لايه LA
لینک: http://codesara.ir/content/psc2011-133
لینک کوتاه: http://codesara.ir/psc2011-133
لینک خارجی: http://www.matlabsite.com/2496/psc2011-2.html

A ZigBee and PLC Based System for Home Automation and Networking in Smart Grid