نتایج جستجو برای «sliding mode control»

تعداد کلیک: 1589
عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robot
لینک: http://codesara.ir/content/m1749000-nonlinear-control-of-3-dof-puma-robot
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1749000
تعداد کلیک: 2662
عنوان انگلیسی: Nonlinear Control of 3 DOF PUMA Robot
لینک: http://codesara.ir/content/m1050284-nonlinear-control-of-3-dof-puma-robot
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1050284

فیلم آموزشی رایگان کنترل فعال سازه با رویکرد فازی با میراگر (ATMD)