پخش کننده DM3 Slice

عنوان انگلیسی: DM3 Slice Playerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۵۰کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseguiimage processingstatisticsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی Read More →

مشاهده گر لایه MRI

عنوان انگلیسی: MRI slice viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۹کلید واژه ها:۳d visualizationimage processingMagnetic Resonance ImagingMRIام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی تی اسکنمهندسی پزشکیمشاهده Read More →

قطعات تصویر

عنوان انگلیسی: imsliceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۸۱کلید واژه ها:cdatadata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegraphicsimageinteractionsliceانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش دادهقطعات Read More →

GUI برای داده های حجمی سه بعدی

عنوان انگلیسی: GUI for Visualizing 3D Volumetric Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۸کلید واژه ها:۳darraysdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseisosurfacerendering volumesvisualizingvolumeانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

بسته بازسازی CT

عنوان انگلیسی: CT reconstruction packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۷کلید واژه ها:backprojectioncentral slice theoremcomputed tomographyConvolutionfiltered backprojectionfunctional analysisimage processingradon transformationبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی Read More →

نمایشگر برش سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳D Slice Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۵کلید واژه ها:۳d volume4d volumedata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseguimedicalorthogonalsliceviewerانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

روش انتشار پرتو تفاضلات محدود سه بعدی

عنوان انگلیسی: Finite Differences Beam Propagation Method in 3-Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۷کلید واژه ها:”مهندسی سیالات۳d simulationadibpmchemistrydominicfdgaussian pulseHeat TransferHeat Transfer in MATLABphysicswaveguideانتقال انرژیانتقال Read More →