باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۰۹کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

مدولاسیون دامنه تربیع

عنوان انگلیسی: Quadrature Amplitude Modulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۹کلید واژه ها:amplitude modulationdemodulationmodulationquadrature amplitude modulationsignalsافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون دامنه تربیعQuadrature Amplitude Modulation Read More →

درایور حرکت برای SimMechanics

عنوان انگلیسی: Motion Driver for SimMechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۵کلید واژه ها:modelingsimmechanicssimulationسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم های مکانیکیشبیه Read More →

مشاهده گر دیتابیس MQT

عنوان انگلیسی: MQT Database Viewerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۹کلید واژه ها:annotationsBiomedical EngineeringECGElectrocardiographyguimedicalپردازش سیگنال های زیستیتحلیل سیگنال های قلبیسنجش سیگنال های زیستیسنجش سیگنال های Read More →