نقاط متناظر از طریق MDL

عنوان انگلیسی: Corresponding Points through MDLزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۵۶کلید واژه ها:aamactive shape modelanalysisasmcomponentcorrespondencescorresponding pointsDimensionality ReductionFirst Componentimage processingmappingmdlminimum description lengthpcaprincipalPrinciple Component Analysisshape modelsphericalآنالیز Read More →

ضریب شکل انتقال حرارت تشعشعی (مهندسی مکانیک)

عنوان انگلیسی: Radiation Heat Transfer Shape Factor (Mechnical Engineering)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۲کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتarbitrary orientationchemistryHeat TransferHeat Transfer in MATLABMechanical Engineeringphysicsradiationshape factorاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهانتقال Read More →

تطابق نقطه در تصاویر سه بعدی

عنوان انگلیسی: point correspondence among 3D shapeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۲کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingimage processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم Read More →

توصیفگر فوریه

عنوان انگلیسی: fourier descriptorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۸۴کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingfftfftshiftfourier descriptorifftimage processingshapeshape classificationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های Read More →