اسیلوسکوپ های LeCroy — نمونه متلب

عنوان انگلیسی: LeCroy Oscilloscopes — MATLAB Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۸۰کلید واژه ها:applicationautomationInstrument Controllecroymatlab exampleoscilloscopeoscilloscopesابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی Read More →

BPSK در حوزه زمان و حوزه فرکانس

عنوان انگلیسی: BPSK (time and frequency domain)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۱کلید واژه ها:Binary Phase-Shift KeyingbpskCommunicationsDigital Modulationmodulationsignal processingsimulationsimulinkwirelessفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اختلاف فاز باینریمدولاسیونمدولاسیون دیجیتالمدولاسیون مبتنی Read More →

حوزه سه بعدی

عنوان انگلیسی: ۳DScopeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۵کلید واژه ها:۲d3daircraftairplaneattractorgraphlorenzmultitrackscopesimulinkxyxyzاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیحوزه سه بعدی۳DScope فرم عضویت در Read More →

مبدل (اینورتر) پل ۳ فاز در حالت ۱۸۰ درجه

عنوان انگلیسی: ۳-Phase Bridge Inverter 180 Degree Modeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۵۸کلید واژه ها:demomodelingSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های شبیه Read More →

اسیلاتور فاز پیوسته در سیمولینک

عنوان انگلیسی: Continuous Phase Oscillator in Simulinkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۳۷کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCommunicationscomplex exponentialcontinuous phasecosinedemoDigital Signal ProcessingdspeulerexampleFixed-PointFixed-Point ToolboxOscillatorsignalsignal processingsimulinksinesinusoidalspcwaveاسیلاتورالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم Read More →

شبیه ساز Heart VL1 – تحقیق نظارت ۱۲

عنوان انگلیسی: Heart VI1 Simulator-Investigation 12-Monitoringزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۰کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechmathematicssignal processingsimulationاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده Read More →

مبدل (اینورتر) پل ۳ فاز در حالت ۱۲۰ درجه

عنوان انگلیسی: ۳-Phase Bridge Inverter 120 Degree Modeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۹کلید واژه ها:demomodelingSimPowerSystemsimulationsimulinkالکترونیکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه سازیشبیه سازی سیستم های قدرتمحیط های شبیه Read More →