آشنایی AM، FM

عنوان انگلیسی: AM, FM Familiarizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۱کلید واژه ها:amDigital Signal Processingdspfmsantosh shahsdrwirelessپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زماندی اس پیسیستم Read More →

سوار سازی و پیاده سازی M-QAM

عنوان انگلیسی: M-QAM modulation and demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۸۲کلید واژه ها:Communicaton Systemdemodulationmodulationmqamqamsantosh shahspeechwirelessافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبدمدولاتوردمدولاسیونسیستم Read More →

مدولاسیون و دمودلاسیون n-PSK

عنوان انگلیسی: n-PSK modulation and demodulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۳کلید واژه ها:demodulationmodulationnpskPhase-Shift Keyingpsksantosh shahspeechwirelessاختلاف فازافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالتغییر فازدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتشیفت فازفازفرکانسقدرتکلید زنی Read More →