پاندول دوگانه

عنوان انگلیسی: double pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationguiodependulumphysicsrunge kuttasimmechanicssimulationحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل معادلات Read More →

روش عکسبرداری با GUI

عنوان انگلیسی: Shooting method with GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۵۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلboundary value problemDifferential Equationguimathematicsnumerical mathematicsodeحل ODE در متلبحل عددی Read More →

دینامیک برخی از مدل های سیستم کلاسیک

عنوان انگلیسی: Dynamics of Some Classical System Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۸۰کلید واژه ها:animated responsedyneditors pickmathematicsmechanical modelingvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوساندینامیک برخی Read More →

تصویر سه بعدی chaoاز قلب برای دانش آموزان

عنوان انگلیسی: Image 3D chao of heart for studentsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۴۴کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechimage processingsignal processingاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده Read More →

روش چبیشف-پیکارد برداری ساز (وکتورایز)

عنوان انگلیسی: Vectorized Picard-Chebyshev Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABastrodynamicsintegratorkeplerodeorbit propagationpicard chebyshevrunge kuttasimulationsolvervectorizedسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →