سیستم های معاملاتی تجربی فنی

عنوان انگلیسی: Empirical Technical Trading Systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۷۳کلید واژه ها:alexanderanalysisdmacfinanceFinancial Engineeringmodelingopcrsiتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

تجارت اتوماتیک با متلب – ۲۰۱۲

عنوان انگلیسی: Automated Trading with MATLAB – 2012زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۴کلید واژه ها:algorithmic tradingautomated tradingevolutionary learningfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxfixGenetic Programminggentici algorithmjava integrationmoving averagequickfixrsisharpe Read More →

تجارت الگوریتمیک با MATLAB – 2010

عنوان انگلیسی: Algorithmic Trading with MATLAB – 2010زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۹۳کلید واژه ها:algorithmic tradingaly kassamCrossoverCurve Fittingevolutionary learningfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxFunction ApproximationFunction Fittinggenetic algoirthmGenetic Read More →