خواندن فایل های ENVI ROI

عنوان انگلیسی: ENVI ROI File Readerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۴۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdata importearth scienceenviremote sensingسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

roitool

عنوان انگلیسی: roitoolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۴۶کلید واژه ها:Magnetic Resonance ImagingMRIام‌آرآیپرتونگاریپزشکیتجهیزات پزشکیتشدید مغناطیسیتصویربرداری پزشکیتصویرسازی تشدید مغناطیسیسی تی اسکنمهندسی پزشکیroitoolroitool فرم عضویت در خبرنامه Read More →

تبدیل هاف فازی تعمیم یافته

عنوان انگلیسی: generalized fuzzy Hough transformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۱کلید واژه ها:biomedical imagesfeature extractionfeature selectionHough Transformpattern recognitionاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیبازشناخت الگوپردازش تصویرتبدیل هافتشخی Read More →

fca 2.2

عنوان انگلیسی: fca 2.2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۳کلید واژه ها:analysisbiotechfcs 20fcs 30flow cytometryguinavigationpharmaceuticalجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییfca 2.2fca 2.2 فرم Read More →

تصویر جاساز شده به ویدئو

عنوان انگلیسی: Embed image to videoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۹کلید واژه ها:embeddingimage processingmixingphotomontagevideovideo editVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال Read More →

پلات روی یک تصویر – addMarkerLines2Img

عنوان انگلیسی: Plot on an image- addMarkerLines2Imgزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۲کلید واژه ها:computer visioncontourDigital Image Processingimage editingimage processingmaskpoly2maskregistrationroiVideo Processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

آستانه گذاری رنگی

عنوان انگلیسی: Color Thresholdزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۵۴کلید واژه ها:Balanced histogram thresholdingcolor image thresholdingcolor thresholdinghsvimage processingOtsu Methodrgbrgb thresholdsegmentingthresholdآستانه گذاری بر پایه محتواآستانه گذاری Read More →

اکتشاف داده های چهار بعدی

عنوان انگلیسی: ۴D data explorationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۲کلید واژه ها:۴dcrosssectionsdata explorationgraphicalgraphicstime domainvolumic dataاکتشاف داده های چهار بعدی۴D data exploration فرم عضویت در Read More →