دانلود رایگان پایان نامه:مزایای استفاده از بهینه سازی چند هدفه در تکاملی رباتیک: بررسی و مطالعات موردی

عنوان انگلیسی: Thesis:Advantages of Multi-Objective Optimisation in Evolutionary Robotics: Survey and Case Studiesتعداد کلیک: ۱۱۹۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →

ابزارهای ویژن FireWire

عنوان انگلیسی: FireWire Vision Toolsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۳کلید واژه ها:applicationautomationcameracmvisionControl SystemsControl theoryfirewireimage processingSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلابزارهای ویژن Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:تجزیه و تحلیل تصمیم گیری ازدحام ربات با Bio-PEPA

عنوان انگلیسی: Thesis:Analysing Robot Swarm Decision-making with Bio-PEPAتعداد کلیک: ۱۰۲۸کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:دسته ربات های قابل تطبیق در ناوبری زمین ناهموار

عنوان انگلیسی: Thesis:Adaptive Swarm Robotics in Rough Terrain Navigationتعداد کلیک: ۲۳۲۹کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان Read More →

مجموعه بلوک روباتیک Olin برای هدف xPC

عنوان انگلیسی: Olin Robotics Blockset for xPC Targetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۰کلید واژه ها:challengedarpadriversgpsgrandimuinslidarroboticssicksimulinkStateflowurbanxPC Targetاجرا در زمان واقعیاجرای بلادرنگاجرای بلادرنگ برنامه در متلباجرای Read More →

مجموعه تابع ماتریسی انتقال مشابه

عنوان انگلیسی: Homogeneous Transformation Matrix Function Setزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۴کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxhomogeneous transformation matrixkinaematicsmatricesroboticscاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس Read More →

جعبه ابزار سینماتیک و حرکت شناسی در متلب

عنوان انگلیسی: Kinematics Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۳۵کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processinghomeogeneous transformationsimage processingkinematicsrigidbody transformationsroboticsبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:کار گروهی در کلنی های رباتی خود سازمان یافته

عنوان انگلیسی: Thesis:Teamwork in Self-Organised Robot Coloniesتعداد کلیک: ۱۳۲۱کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکتراگزارش آکادمیکدانلود رایگان پایان نامه:کار Read More →