هیستوگرام سه بعدی تصویر RGB

عنوان انگلیسی: ۳D histogram of RGB imageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۴کلید واژه ها:colorData AnalysisData Mininghistogramimageimage analysislooks goodrgbsignal processingstatisticsآمارآمار توصیفیآنالیز دادهآنالیز دیتاتحلیل دادهتحلیل دیتاداده Read More →

آستانه گذاری رنگی

عنوان انگلیسی: Color Thresholdزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۶۳کلید واژه ها:Balanced histogram thresholdingcolor image thresholdingcolor thresholdinghsvimage processingOtsu Methodrgbrgb thresholdsegmentingthresholdآستانه گذاری بر پایه محتواآستانه گذاری Read More →

تبدیل RGB به فرمت YUV

عنوان انگلیسی: Convert RGB into YUV formatزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۲کلید واژه ها:Video Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده Read More →

تبدیل RGB به PNG شفاف

عنوان انگلیسی: RGBImageToTransparentPNGزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۱کلید واژه ها:create transparent imageimageImage Acquisitionpngreading imagergbtransparenttrasparentwriting imageاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر Read More →

An Online Implementation of Robust RGB-D SLAM

عنوان انگلیسی: An Online Implementation of Robust RGB-D SLAMتعداد کلیک: ۹۴۲کلید واژه ها:Online ImplementationRobust RGB-D SLAMAn Online Implementation of Robust RGB-D SLAMAn Online Implementation of Read More →

جبران نوردهی در فضای RGB (رنگی)

عنوان انگلیسی: Illumumination Compensation in RGB spaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۰کلید واژه ها:face detectionFace recognitionimage processingپردازش تصاویر چهرهپردازش تصویرپردازش تصویر در متلبتشخیص چهرهتشخیص Read More →

بردار میانگین تصاویر RGB

عنوان انگلیسی: mean vector of RGB imageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABbiotechimage processingmathematicsmeasurementsignal processingstatisticsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →