شبیه سازی دیکودر bch and reed-solomon

عنوان انگلیسی: bch and reed-solomon decoder simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۳کلید واژه ها:bchcoding theoryCommunicaton Systemcorrectiondecoding algorithminformation theoryreedsolomonsyndrome generationاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتتحلیل سیستم های Read More →

مدولاسیون MFSK در نویز AWGN با دکودینگ Reed-Solomon

عنوان انگلیسی: MFSK modulation in AWGN noise, with Reed-Solomon decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۴۱کلید واژه ها:AWGNCommunicationsdemodulationmfskmodulationreedsolomon codingافزایش برد سیگنالپهنای باند کانالدمدولاتوردمدولاسیونسیگنالسیگنال اطلاعاتفرکانسمدولاتورمدولاسیونمدولاسیون MFSK Read More →