نتایج جستجو برای «recognition»

تعداد کلیک: 998
عنوان انگلیسی: Font Recognition Using Variogram Fractal Dimension
لینک: http://codesara.ir/content/icee2012-174font-recognition-using-variogram-fractal-dimension
لینک کوتاه: http://codesara.ir/icee2012-174
تعداد کلیک: 4881
عنوان انگلیسی: Face Recognition System
لینک: http://codesara.ir/content/m1354982-face-recognition-system
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1354982

فیلم آموزشی رایگان شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network در متلب(بخش یکم)