نمونه برنامه Blackfin دو هسته ای

عنوان انگلیسی: Dual Core Blackfin Application Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۷۳کلید واژه ها:bf561blackfinCode Verification in MATLABdual coreembedded codemultiprocessorproduction codeProgram Verificationrealtime workshoptargetverificationاعتبارسنجی برنامهاعتبارسنجی برنامه Read More →

تابع Blockset کنترل موتور MPC555

عنوان انگلیسی: MPC555 Motor Control Function Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۹کلید واژه ها:Code VerificationCode Verification in MATLABdptramembedded codemotormpc555Program Verificationrealtime workshoptputpu3verificationاعتبارسنجی برنامهاعتبارسنجی برنامه در Read More →

IO خارجی و بلوک حالت اطلاعات

عنوان انگلیسی: External IO and State Information Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۰۱کلید واژه ها:code generationCode VerificationCode Verification in MATLABembedded codeexternalinputlistoutputProgram Verificationrealtime workshopsimulinkstateverificationاعتبارسنجی برنامهاعتبارسنجی Read More →

کلاس ذخیره سازی سفارشی پارامتر مشخص آدرس

عنوان انگلیسی: Address Specific Parameter Custom Storage Classزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۹کلید واژه ها:custom storage classdata objectsEmbedded Centerembedded codeMicroprocessorparametersproduction coderealtime workshopverificationالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاطراحی Read More →

طراحی کنترلر NXT SCARA (بازوی روبات سطحی دو لینکی)

عنوان انگلیسی: NXT SCARA (Two-Link Planar Robot Arm) Controller Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۶۰کلید واژه ها:control designecrobotEmbedded Centerembedded codelegoMicroprocessormindstormsmodelingnxtrealtime workshoprobot armRobot Armsscarasimulationsimulinkالکترونیک دیجیتالانواع Read More →

بلوک ست تابع کنترل موتور MPC555

عنوان انگلیسی: MPC555 Motor Control Function Blocksetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۲۸کلید واژه ها:dptramElectrical MotorEmbedded Centerembedded codeMicroprocessorModel Predictive ControlmotorMPCmpc555realtime workshoptputpu3verificationالکترونیک دیجیتالتئوری کنترلریزپردازنده هاسیستم دینامیکیطراحی Read More →