نتایج جستجو برای «rayleigh»

تعداد کلیک: 1391
عنوان انگلیسی: BER Curve for BPSK in Rayleigh Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1053367-ber-curve-for-bpsk-in-rayleigh-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1053367
تعداد کلیک: 1243
عنوان انگلیسی: Differential BPSK over Rayleigh channel time, Jake's model
لینک: http://codesara.ir/content/m1055782-differential-bpsk-over-rayleigh-channel-time-jakes-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1055782
تعداد کلیک: 1111
عنوان انگلیسی: QPSK over Rayleigh fading Channel
لینک: http://codesara.ir/content/m1690049-qpsk-over-rayleigh-fading-channel
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1690049
تعداد کلیک: 2339
عنوان انگلیسی: Communication Systems Reference Curves
لینک: http://codesara.ir/content/m1172502-communication-systems-reference-curves
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1172502
تعداد کلیک: 520
عنوان انگلیسی: Power of Rayliegh Fading
لینک: http://codesara.ir/content/m1109578-power-of-rayliegh-fading
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1109578

منحنی BER برای BPSK در کانال ریلی