نتایج جستجو برای «quantization»

تعداد کلیک: 1545
عنوان انگلیسی: Quantizers
لینک: http://codesara.ir/content/m1340792-quantizers
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1340792
تعداد کلیک: 16462
عنوان انگلیسی: MATLAB for Digital Communication
لینک: http://codesara.ir/content/m1075581-matlab-for-digital-communication
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1075581
تعداد کلیک: 810
عنوان انگلیسی: Firquest
لینک: http://codesara.ir/content/m1369404-firquest
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1369404
تعداد کلیک: 1235
عنوان انگلیسی: Color Quantization
لینک: http://codesara.ir/content/m1096481-color-quantization
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1096481
تعداد کلیک: 1978
عنوان انگلیسی: JPEG Encoder Decoder
لینک: http://codesara.ir/content/m1120796-jpeg-encoder-decoder
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1120796

A New Quantization Algorithm for FIR Filters Coefficients