نتایج جستجو برای «quantitative finance»

تعداد کلیک: 566
عنوان انگلیسی: Robust Bayesian Allocation
لینک: http://codesara.ir/content/m1395680-robust-bayesian-allocation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1395680
تعداد کلیک: 1684
عنوان انگلیسی: Merton Structural Credit Model
لینک: http://codesara.ir/content/m1391173-merton-structural-credit-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1391173
تعداد کلیک: 839
عنوان انگلیسی: Factors on Demand
لینک: http://codesara.ir/content/m1384351-factors-on-demand
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1384351
تعداد کلیک: 1046
عنوان انگلیسی: Estimation of Structured t-Copulas
لینک: http://codesara.ir/content/m1188005-estimation-of-structured-t-copulas
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1188005
تعداد کلیک: 713
عنوان انگلیسی: Managing Diversification
لینک: http://codesara.ir/content/m1338923-managing-diversification
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1338923
تعداد کلیک: 1509
عنوان انگلیسی: Fully Flexible Bayesian Networks
لینک: http://codesara.ir/content/m1051821-fully-flexible-bayesian-networks
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1051821

بازنگري معاملات آماري،‌ هم انباشتگي و اورن اشتاين-اولن بك چند متغيره