نکات و فوت و فن های بهینه سازی

عنوان انگلیسی: Optimization Tips and Tricksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۳۲۶کلید واژه ها:confidence intervalsconfidence limitsCrossoverestimationexamplesfminconfminsearchgenetic algorithmLinear Regressionlsqlinmaximizationminimizationmodelingmutationnonlinear regressionoptimizationOptimization Toolboxpartitioned least squaresquadprogregressionridge regressionSAseparable least squaresSimulated Read More →

Bimatrix بازی

عنوان انگلیسی: Bimatrix Gameزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۸کلید واژه ها:bimatrixfinanceFinancial EngineeringgameGame Theorymatrixmatrix gameoptimizationQPquadprogQuadratic Programmingtwo person gameTypes of gameszerosumاستراتژیاستراتژی ترکیبیاستراتژی غالب و مغلوببازی رقابتیبازی Read More →

دموی آنالیز هسی hessianAnalysisDemo

عنوان انگلیسی: hessianAnalysisDemoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۱کلید واژه ها:Data Analysisestimationhessianmodelingnumerical analysisparameterparameter estimationQPquadprogQuadratic Programmingبرنامه ریزی درجه دوبرنامه ریزی درجه دومبرنامه ریزی ریاضیبهینه سازی درجه Read More →

دموی SVM

عنوان انگلیسی: SVM Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۲۷کلید واژه ها:AIAI in MATLABarrayfunArtificial IntelligenceBioinformaticsBioinformatics Toolboxdemogeometric marginguiIntelligent SystemsinteractiveMachine Intelligencemachine learningmarginmaximum marginoptimal separating hyperplaneoptimisationoptimizationperceptronstatisticssupport vectorsupport vector Read More →