نتایج جستجو برای «psk»

تعداد کلیک: 961
عنوان انگلیسی: A simple PSK
لینک: http://codesara.ir/content/m1662216-simple-psk
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1662216
تعداد کلیک: 945
عنوان انگلیسی: M_ary_psk_modulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1579051-m-ary-psk-modulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1579051
تعداد کلیک: 1912
عنوان انگلیسی: Digital Modulation -- ASK, PSK, FSK
لینک: http://codesara.ir/content/m1577070-digital-modulation-ask-psk-fsk
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1577070
تعداد کلیک: 672
عنوان انگلیسی: four_ary_psk_modulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1577848-four-ary-psk-modulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1577848
تعداد کلیک: 825
عنوان انگلیسی: n-PSK modulation and demodulation
لینک: http://codesara.ir/content/m1579162-n-psk-modulation-and-demodulation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1579162
تعداد کلیک: 1026
عنوان انگلیسی: phase shift keying function
لینک: http://codesara.ir/content/m1109134-phase-shift-keying-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1109134
تعداد کلیک: 1000
عنوان انگلیسی: Phase Shift Keying(PSK)
لینک: http://codesara.ir/content/m1109245-phase-shift-keyingpsk
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1109245
تعداد کلیک: 896
عنوان انگلیسی: M-PSK Table generator
لینک: http://codesara.ir/content/m1662651-m-psk-table-generator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1662651
تعداد کلیک: 14968
عنوان انگلیسی: MATLAB for Digital Communication
لینک: http://codesara.ir/content/m1075581-matlab-for-digital-communication
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1075581

PSK ساده