باس واسط با هدف کنی KPIB

عنوان انگلیسی: KPIB — Kenny-Purpose Interface Busزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۴۸کلید واژه ها:automationInstrument ControlkeysightmeasurementTemperature Controlابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل حرارتشبکه عصبیکنترل Read More →

منبع تغذیه Agilent N6700B – درایور

عنوان انگلیسی: Agilent N6700B Power Supply – MATLAB Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۵۲کلید واژه ها:agilentautomationdemoInstrument Controlinstrument control toolboxmatlabn6700bpower supplyابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل Read More →