پاندول معکوس

عنوان انگلیسی: Inverted Pendulumزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۲۹کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryGain SchedulingInstrument ControlInverted PendulumLinar Quadratic RegulatorLQRnonlinear unstable systempid designsimmechanicssimulationSystems theoryآونگآونگ معکوسآونگ وارونهابزار Read More →

کنترل موقعیت یک موتور DC

عنوان انگلیسی: Position Control of a DC Motorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۳۶کلید واژه ها:automationcontrolcontrol designControl SystemsControl theorycurrent loopdc machinesElectrical Motorit is good but Read More →

HIL سیستم کنترل موقعیت

عنوان انگلیسی: HIL of Position Control Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۴۵کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryEmbedded CenterMicroprocessorsimmechanicsSystems theoryاتوماسیونالکترونیک دیجیتالریزپردازنده هاسیستم مکانیکیسیستم های کنترلشبیه سازیشبیه Read More →

HIL در سیستم کنترل موقعیت

عنوان انگلیسی: HIL of Position Control Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۵۸کلید واژه ها:HIL در سیستم کنترل موقعیتHIL of Position Control System فرم عضویت Read More →