اکتشاف داده‌های تجربی

عنوان انگلیسی: Explore Experimental Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۸۰کلید واژه ها:analysingdatadata explorerData Miningexperimentexperimental datafeature selectionguimachine learningplottingsignal processingانتخاب خاصیتانتخاب خواص مهمانتخاب ویژگیانتخاب ویژگی در Read More →

رسم یک اسپرد شیت .xls

عنوان انگلیسی: plotting a .xls spreadsheetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۳۵کلید واژه ها:data importplotSpreadsheetSPSSxlsreadاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهرسم یک اسپرد شیت .xlsplotting Read More →

رسم محتوای یک اسپرد شیت csv

عنوان انگلیسی: plotting contents of a csv spreadsheetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۸کلید واژه ها:data importplottingSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهرسم محتوای یک Read More →

جعبه ابزار انتشار احتمال نادقیق

عنوان انگلیسی: Imprecise probability propagation Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۹۹کلید واژه ها:Copulacorrelationdempsterevidenceimpreciseimprecisionmonte carloNonlinear CorrelationprobabilityProbablistic Modelpropashaferstatisticsuncertaintyاحتمالاتالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →

نمودار زمان باقی مانده

عنوان انگلیسی: Modulo Time Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۲کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitiondata diagnosticeye diagrammeasurementsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت Read More →

طبقه بندی بیزی برای توزیع های دو بعدی گاوسی

عنوان انگلیسی: Bayes classification for 2D Gaussian distributionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۹۹۲کلید واژه ها:۲dbayesgaussian distributionpattern recognitionposterior probabilityاستخراج ویژگیبازشناخت الگوتشخیص الگوتشخیص الگوی نظارت شدهتشخیص Read More →

پلاتر

عنوان انگلیسی: ploterrزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۹۱کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseerror barerrorbarerrorbar horizontalerrorbar logarithmicerrorbar_xerrorbarloglogherrorbarhorizontal errorbarlogarithmic errobarplotplot dataانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

بسته Graph

عنوان انگلیسی: Graph packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۲کلید واژه ها:all pair shortest pathBioinformaticsBioinformatics Toolboxdoes these codes work for the directedgraph algorithmLayoutmodularityplottingsbmlshortest pathspecializedweighted graphاطلاعات Read More →

نمودار اسکتر Binned

عنوان انگلیسی: Binned Scatter Plotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۰کلید واژه ها:bindata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedensityhistogramplottingscatterspecializedvisualizationانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده Read More →