خمش صفحه

عنوان انگلیسی: Plate Bendingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۷کلید واژه ها:feafemfinite element analysisfinite element methodfinite element methodplate bendingFinite Elementsplateplate bendingplate deformationplot meshpost processingاجزای محدودالمان Read More →

FEM صفحه رایسنر-میندلین ایزوپارامتریک

عنوان انگلیسی: Isoparametric Reissner-Mindlin Plate FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۴۳کلید واژه ها:Finite Elementsisoparametricisoparametric platemechanical modelingmindlinplatereissnerاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

FEM صفحه رایسنر میندلین مستطیلی پارامتری

عنوان انگلیسی: Parametric Rectangular Reissner Mindlin Plate FEMزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۹۲کلید واژه ها:Finite Elementskirchoffmechanical modelingmindlinparametric platerectangularreissnerاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با Read More →

مبدل حرارتی چارچوب و صفحه

عنوان انگلیسی: Plate and Frame Heat Exchangerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۲۰کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتheat exchangerHeat TransferHeat Transfer in MATLABmechanicalMechanical Engineeringplate and framestandardsthermoاستاتیکالکترونیکالکتریسیتهانتقال انرژیانتقال Read More →

همرفت آزاد ؟ یک صفحه مسطح عمودی

عنوان انگلیسی: Free Convection Past a Vertical Flat Plateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۵کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیل”مهندسی سیالاتchemistryDifferential Equationfree convectionHeat TransferHeat Transfer Read More →