نظارت بر زیرایی صدا

عنوان انگلیسی: PitchWatchزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۰۸کلید واژه ها:audio processingfrequencymusicpitchVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده سازی ویدئوویدئویادگیری ماشیننظارت Read More →

الگوریتم مشخص کردن زیر و بمی صدا

عنوان انگلیسی: Pitch Determination Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۰کلید واژه ها:audio processingautocorrelationfundamental frequencyhow to playmaximum valuepitchquality analysisspeech signalVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال Read More →

طراحی کنترل کننده خودکار بر اساس سنتز مو (mu-synthesis) برای یک هواپیمای مسافری (جت تجاری)

عنوان انگلیسی: mu-synthesis autoland controller for a business jetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۷۳کلید واژه ها:Aerospaceautomationcontrol designControl SystemsControl theorySystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →

طراحی کنترل کننده خودکار بر اساس سنتز مو (mu-synthesis) برای یک هواپیمای مسافری (جت تجاری)

عنوان انگلیسی: mu-synthesis autoland controller for a business jetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۶۹۱کلید واژه ها:Aerospaceaircraftairplanecontrol designاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا Read More →

دستکاری دوربین

عنوان انگلیسی: Camera Manipulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۹کلید واژه ها:۳dcameradata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasepick of the weekpitchpotwrollviewyawانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در Read More →

LPC Vocoder GUI ver. 1.0

عنوان انگلیسی: LPC Vocoder GUI ver. 1.0زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۱۴کلید واژه ها:audio processingguilpcspeech signal processingVideo Processingvocoderبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش Read More →

مثال بلک هاوک معلق در هوا

عنوان انگلیسی: Hovering Blackhawk Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۵۱کلید واژه ها:automationControl SystemsControl theoryfeedforwardhelicopterhelicopter modelpolynomial designsimulationSystems theoryاتوماسیوناجسام پروازیبالگردبالگرد در متلبتحلیل هلیپکوپتر در متلبچرخ بالسیستم Read More →

DCM برای زوایای اویلر

عنوان انگلیسی: DCM from Euler anglesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۳کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdirection cosine matrixrotations around xrollypitch and zyawسیستم های پروازیکاربرد Read More →