نتایج جستجو برای «pid controller»

تعداد کلیک: 2320
عنوان انگلیسی: PID Controller Matlab Code
لینک: http://codesara.ir/content/m1160393-pid-controller-matlab-code
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1160393
تعداد کلیک: 863
عنوان انگلیسی: PID Basics
لینک: http://codesara.ir/content/m1159848-pid-basics
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1159848

طراحی و آموزش کنترل کننده PID با متلب و سیمیولینک برای کنترل موتور