نتایج جستجو برای «pid control»

تعداد کلیک: 2611
عنوان انگلیسی: PID Controller Matlab Code
لینک: http://codesara.ir/content/m1160393-pid-controller-matlab-code
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1160393
تعداد کلیک: 1111
عنوان انگلیسی: PID Basics
لینک: http://codesara.ir/content/m1159848-pid-basics
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1159848

طراحی و آموزش کنترل کننده PID با متلب و سیمیولینک برای کنترل موتور