نتایج جستجو برای «picture»

تعداد کلیک: 997
عنوان انگلیسی: pic2xls
لینک: http://codesara.ir/content/m1698518-pic2xls
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1698518
تعداد کلیک: 6566
عنوان انگلیسی: Signal Processor for Graphs (Pictures) update 1
لینک: http://codesara.ir/content/m1184922-signal-processor-for-graphs-pictures-update-1
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1184922
تعداد کلیک: 1697
عنوان انگلیسی: Keypoint Extraction
لینک: http://codesara.ir/content/m1133006-keypoint-extraction
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1133006
تعداد کلیک: 723
عنوان انگلیسی: Centroid Calculation Function
لینک: http://codesara.ir/content/m1127174-centroid-calculation-function
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1127174
تعداد کلیک: 1019
عنوان انگلیسی: JPEG-based computing
لینک: http://codesara.ir/content/m1120908-jpeg-based-computing
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1120908
تعداد کلیک: 806
عنوان انگلیسی: Optical Character Recognition 2.0 (OCR 2.0)
لینک: http://codesara.ir/content/m1778814-optical-character-recognition-2-0-ocr-2-0
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1778814
تعداد کلیک: 686
عنوان انگلیسی: Image reconstruction
لینک: http://codesara.ir/content/m1453540-image-reconstruction
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1453540
تعداد کلیک: 432
عنوان انگلیسی: Full car model
لینک: http://codesara.ir/content/m1261376-full-car-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1261376

پرادزنده سیگنال برای گراف ها (تصاویر)