آموزش تقسیم بندی تصویر (BlobsDemo)

عنوان انگلیسی: Image Segmentation Tutorial (BlobsDemo)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۶۴کلید واژه ها:Balanced histogram thresholdingblob detectiondemoimage analysisimage processingnot a functionobject detectionOtsu Methodpick of the Read More →

GPUBench

عنوان انگلیسی: GPUBenchزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۱کلید واژه ها:benchbenchmarkgpuGrid computingMIMDParallel Computingperformancepick of the weekpotwSIMDtimingutilitiesپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش Read More →

برای انتقال انرژی دوبعدی GUI

عنوان انگلیسی: GUI 2D Heat Transferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۳کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتchemistryguiHeat TransferHeat Transfer in MATLABmathematicsmodelingpick of the weekpotwsimulationانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال حرارت Read More →

گردش تصادفی در متلب

عنوان انگلیسی: Random Walks in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۹۰کلید واژه ها:Econometricseconometrics garch derandom mathematicsEconomicsfinanceFinancial Engineeriggraphlatticepick of the weekpotwTransportationارتباطاتاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهسنجش Read More →

NEWFCN

عنوان انگلیسی: NEWFCNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۷کلید واژه ها:directoriesfilesfrank gonzalezfunctiongonzaleznew functionnewfcnpathpick of the weekpotwsimulinkStateflowtemplatexPC Targetاجرا در زمان واقعیاجرای بلادرنگاجرای بلادرنگ برنامه در متلباجرای Read More →

“کاوشگر Simscape “

عنوان انگلیسی: Simscape Probesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۴۵کلید واژه ها:modelingmultidomainphysicalpick of the weekpotwprobesscopessimdrivelinesimelectronicssimhydraulicsSimPowerSystemsimscapesimulinkutilitiesالکترونیکالکترونیک در سیمیولینکسیالاتسیالات هیدرولیکیسیستم های هیدرولیکیسیستم هیدرولیکی در سیمیولینکسیم پاور سیستمسیمیولینکشبیه Read More →