نتایج جستجو برای «pendulum»

تعداد کلیک: 5485
عنوان انگلیسی: Inverted Pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1153572-inverted-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1153572
تعداد کلیک: 975
عنوان انگلیسی: Furuta (rotary) Pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1719631-furuta-rotary-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1719631
تعداد کلیک: 1887
عنوان انگلیسی: Animated Double Pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1255878-animated-double-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1255878
تعداد کلیک: 759
عنوان انگلیسی: Pendulum on Circular Track
لینک: http://codesara.ir/content/m1267754-pendulum-on-circular-track
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1267754
تعداد کلیک: 680
عنوان انگلیسی: double pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1259062-double-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1259062
تعداد کلیک: 238
عنوان انگلیسی: Pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1159404-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1159404
تعداد کلیک: 1421
عنوان انگلیسی: Mathieu Equation (Parametric Oscillator)
لینک: http://codesara.ir/content/m1636031-mathieu-equation-parametric-oscillator
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1636031
تعداد کلیک: 857
عنوان انگلیسی: PI-controller for inverted pendulum
لینک: http://codesara.ir/content/m1527467-pi-controller-for-inverted-pendulum
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1527467
تعداد کلیک: 4431
عنوان انگلیسی: Gravity Measurement Case Study
لینک: http://codesara.ir/content/m1193836-gravity-measurement-case-study
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1193836

پاندول معکوس