توصیفگر برای اشکال و حروف (استخراج ویژگی)

عنوان انگلیسی: Descriptor for shapes and letters (feature extractionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۰۴کلید واژه ها:Character Recognitiondescriptorfeature extractionimage processingOCRبازشناسی کاراکترپردازش تصویرتبدیل عکس به نوشتهشناسایی Read More →