یک الگوریتم جدید برای طراحی مسیر

عنوان انگلیسی: New Algorithm of Path Planningزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۴۸کلید واژه ها:guimatlabMobile Robotnavigationpath planningبرنامه نویسی ربات های متحرکجی پی‌ اسراهیابیرباتربات انسان نماربات Read More →

روبات متحرک چرخ دار (WMR) غیر هولونومیک

عنوان انگلیسی: Nonholonomic-Wheel Mobile Robot (WMR)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۶۴کلید واژه ها:constraintcontrol algorithmMobile Robotnoholonomicrobotics project reportpresentationpptsimulationTransportationwheel mobile robotارتباطاتبرنامه نویسی ربات های متحرکترابریتوزیعجابجاییحمل و Read More →