دانلود رایگان پایان نامه: کاربرد الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای انتقال کم فشار و زمین مرکز به مدار هاله ای

عنوان انگلیسی: Thesis: Particle Swarm Optimization of Low-Thrust, Geocentric-to-Halo-Orbit Transfersتعداد کلیک: ۳۳۶۳کلید واژه ها:Lehigh UniversityThesisپایان نامهدانلود پایان نامهدانلود تزرساله دکترامهندسی مکانیکدانلود رایگان پایان نامه: کاربرد Read More →

انتقال دایره ای Hohmann

عنوان انگلیسی: The Hohmann Orbit Transferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۳۱کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicsorbit transferسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

طراحی مدارهای گردشی ثابت

عنوان انگلیسی: Frozen Orbit Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

انتقال مداری Aeroassist

عنوان انگلیسی: Aeroassist Orbital Transferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۲کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaerospcemathematicssimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

ماتریس گذر حالت کپلر (MEX)

عنوان انگلیسی: Kepler State Transition Matrix (MEX)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۸۳کلید واژه ها:aeronauticsAerospacecontinued fractioncoordinate conversioncosmologic crisiskeplerkeplerianmatrixmexorbitorbital mechanicsperformancespacestatetrajectorytrajectory designtransitionحرکت مداریستار شناسیستاره شناسیقوانین سه گانه Read More →

انتقال مداری (اربیتالی) ضربه ای بهینه

عنوان انگلیسی: Optimal Impulsive Orbital Transferزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicsorbit transfersimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →