نتایج جستجو برای «open variation»

تعداد کلیک: 1781
عنوان انگلیسی: DC-DC Boost Converter Open Loop Control
لینک: http://codesara.ir/content/m1146972-dc-dc-boost-converter-open-loop-control
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1146972
تعداد کلیک: 1406
عنوان انگلیسی: Comination of clippers
لینک: http://codesara.ir/content/m1322531-comination-of-clippers
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1322531

حل مسأله فروشنده دوره گرد چند گانه با شروع ثابت توسط الگوریتم ژنتیک در متلب