روند نگاشت سیگنال OFDMA

عنوان انگلیسی: OFDMA Signal mapping processزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۵کلید واژه ها:۸۰۲۱۶Communicaton Systemmacmappingofdmawimaxwirelessتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم های Read More →

بررسی حساسیت نرخ خطای بیتی یا BER در OFDM با فرض کانال AWGN بر روی CFO

عنوان انگلیسی: BER Sensitivity of OFDM on CFO under AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۲۲کلید واژه ها:bpskcfoofdmofdmaOrthogonal Frequency-Division Multiplexingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند Read More →

توزیع CFO مربوط به OFDM در کانال AWGN

عنوان انگلیسی: CFO distribution of OFDM in AWGNزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۳کلید واژه ها:Additive White Gaussian NoiseAWGNcfoCommunicationsfrequency offsetofdmofdmaOrthogonal Frequency-Division Multiplexingآنالوگانتقال اطلاعاتتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم Read More →

زیر حامل های OFDM

عنوان انگلیسی: OFDM subcarriersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۳کلید واژه ها:cfoofdmofdmaOrthogonal Frequency-Division Multiplexingآنالوگتسهیم سازیتسهیم کنندهتعامدتقسیم فرکانسمالتی پلکسینگمدولاسیونمدولاسیون باند پایه‌مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود برهمزیر حامل Read More →