نتایج جستجو برای «ofdm»

تعداد کلیک: 2409
عنوان انگلیسی: OFDM with QPSK
لینک: http://codesara.ir/content/m1630097-ofdm-with-qpsk
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1630097
تعداد کلیک: 1727
عنوان انگلیسی: ofdm receiver
لینک: http://codesara.ir/content/m1628441-ofdm-receiver
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1628441
تعداد کلیک: 2158
عنوان انگلیسی: Basic OFDM
لینک: http://codesara.ir/content/m1098684-basic-ofdm
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1098684
تعداد کلیک: 1791
عنوان انگلیسی: OFDM with 16-QAM
لینک: http://codesara.ir/content/m1629764-ofdm-with-16-qam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1629764
تعداد کلیک: 2092
عنوان انگلیسی: OFDM with 16-QAM for R14
لینک: http://codesara.ir/content/m1629875-ofdm-with-16-qam-for-r14
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1629875
تعداد کلیک: 2176
عنوان انگلیسی: OFDM with QPSK for R14
لینک: http://codesara.ir/content/m1630108-ofdm-with-qpsk-for-r14
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1630108
تعداد کلیک: 1350
عنوان انگلیسی: OFDM with 64-QAM
لینک: http://codesara.ir/content/m1629986-ofdm-with-64-qam
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1629986

OFDM-MSK: A Method for Sidelobe Suppression in OFDM Systems