محاسبه توان Lyapunov برای ODE

عنوان انگلیسی: Calculation Lyapunov Exponents for ODEزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۶۲کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلattractorchaosDifferential Equationdifferential equationsexponenti would like to know if Read More →

یک سیستم دینامیکی خطی مرتبط با معادله موج

عنوان انگلیسی: A Linear Dynamical System Associated To Wave Equationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۵کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcontrol designmathematicsoptimizationsimulationاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده Read More →

تحلیل هدف آبشاری یا Analytical Target Cascading

عنوان انگلیسی: Analytical Target Cascading Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۰کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivedemodesignmathematicsoptimizationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

تابع تودرتو، واسط کاربر گرافیکی (GUI) و ابزار GUIDE

عنوان انگلیسی: Nested function, graphical user interface (GUI) and GUIDE toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۱کلید واژه ها:appbuttondampingdemoguiguidemathematicsmodelingnestedodeode23Oscillatorphase plotphysicssliderاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز Read More →