نتایج جستجو برای «numerical methods»

تعداد کلیک: 1848
عنوان انگلیسی: Numerical Computing with MATLAB
لینک: http://codesara.ir/content/m1266329-numerical-computing-with-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1266329

فیلم آموزشی رایگان محاسبات انتگرال با Matlab و Maple (بخش سوم)