سازنده (ایجاد کننده) ایرفویل چهار رقمی NACA

عنوان انگلیسی: NACA 4 digit Airfoil Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۱۵کلید واژه ها:۴ digit4415aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceaircraftairfoilairplanegeneratornacaاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیسازنده Read More →

مولد هوابر ۵ رقمی NACA

عنوان انگلیسی: NACA 5 digit Airfoil Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۴کلید واژه ها:۵ digitaerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceaircraftairfoilairplanegeneratornacaاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیمولد Read More →

سازنده (ایجاد کننده) ایرفویل چهار رقمی NACA

عنوان انگلیسی: NACA 4 digit Airfoil Generatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۹۷کلید واژه ها:۴ digit4415aerodefaerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairfoilgeneratornacaسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

همرفت آزاد ؟ یک صفحه مسطح عمودی

عنوان انگلیسی: Free Convection Past a Vertical Flat Plateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۴۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیل”مهندسی سیالاتchemistryDifferential Equationfree convectionHeat TransferHeat Transfer Read More →

XFOIL – رابط متلب

عنوان انگلیسی: XFOIL – MATLAB interfaceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۸کلید واژه ها:aerodynamicsaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairfoilairplanexfoilاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب در Read More →

روش پنل هس و اسمیت (Hess و Smith)

عنوان انگلیسی: Hess and Smith panel methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۶۳کلید واژه ها:aerodynamicsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcomputationalpanelسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

شبیه سازی و نمایش مزرعه بادی در متلب

عنوان انگلیسی: Animate a Wind Farm with MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۴۲۵کلید واژه ها:۳dAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneanimationbladeenergyfarmgeometrygreenmatlaboceanrealitysectionsectionssimulinkturbinevirtualvrmlwindwingاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد Read More →