الگوریتم DMUSIC) Damped MUSIC) یک بعدی

عنوان انگلیسی: ۱D Damped MUSIC (DMUSIC) Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۷کلید واژه ها:Communicaton Systemdamped music dmusicspectral analysisتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم Read More →

DNAmusic2 -موسیقی زنده با King و Angus

عنوان انگلیسی: DNAmusic2 – The life music by King and Angusزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۰کلید واژه ها:Bioinformaticsdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegameاطلاعات زیستیانبار Read More →

Penarayuz

عنوان انگلیسی: Penarayuzزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۱۶کلید واژه ها:audioaudio processingdspmonophonicmusicsignal processingVideo Processingبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپردازش سیگنال های ویدئوییپردازش ویدیودوربین دیجیتالسیگنال ویدئوییفشرده سازی ویدئوویدئویادگیری Read More →